PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookO reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulęcinie

DSC 051216 lutego 2017 roku.

W Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie, Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, Dyrektor Szkoły Sławomir Słonik, Wicedyrektorzy Monika Kołodnicka i Danuta Szczepaniak, Zastępca Burmistrza Iwona Walczak oraz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Zbigniew Dauksza, spotkali się z nauczycielami szkoły oraz rodzicami dzieci do niej uczęszczających.

Tematem spotkania była reforma edukacyjna, która zostanie wdrożona w szkole na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Od nowego roku szkolnego 2017/2018 szkoła podstawowa przejdzie ze starego systemu sześcioklasowego na nowy system ośmioklasowy.

W trakcie spotkania odpowiedzialna za sprawy reformy w gminie Zastępca Burmistrza Iwona Walczak przedstawiła zebranym zadania reformy, jak również zasadnicze przekształcenia, jakie będą wprowadzone od 1 września br.

Głównie zmiany będą dotyczyły rejonizacji, zniesienia dwuzmianowego cyklu nauczania, możliwości przeniesienia uczniów do drugiej szkoły /w całości lub na podstawie rejonizacji uchwalonej przez Radę Miejską/ na podstawie ankiet, które otrzymają rodzice i po ich wypełnieniu dostarczą dyrekcji szkoły. Utrzymania w szkole tej samej liczby nauczycieli z ewentualnymi przeniesieniami, jednak pozostającymi w stosunku pracy, jak również możliwościami przejęcia dzieci z innych obwodów oraz strukturę szkół podstawowych w mieście, po wdrożeniu reformy.

Z dniem 1 września br. w Sulęcinie zlikwidowane zostanie obecne gimnazjum, w którego budynku powstanie nowa szkoła podstawowa. Jak sugerował podczas spotkania dyrektor szkoły, być może obie jednostki wrócą do numeracji nazwy szkół, w podobny sposób, jaki posiadały przed wprowadzeniem i powołaniem szesnaście lat temu sulęcińskiego gimnazjum.

- Jesteśmy otwarci na każdą z Państwem rozmowę w sprawach nurtujących. Najważniejsze jest dobro dziecka, które musi przystosować się do nadchodzących warunków, jednak nie może mieć to wpływu na normalny tok nauczania i przebywania w szkole. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie reformy w taki sposób, aby była ona najmniej odczuwalna przez dzieci – poinformował zebranych Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.

O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie O reformie edukacyjnej w szkole podstawowej w Sulecinie
   

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.