PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookPrzedstawiciele STS Olimpia podpisali umowę

DSC 078710 marca 2017 roku.

Na podstawie umowy pomiędzy Sulęcińskim Towarzystwem Siatkarskim „Olimpia” w Sulęcinie reprezentowanym przez Stanisława Szablewskiego oraz Roberta Kołodnickiego, a Gminą Sulęcin reprezentowanym przez Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta i Skarbnika Gminy Joannę Pakulską, powierzono STS „Olimpia” realizację zadania publicznego pod nazwą „Popularyzacja piłki siatkowej na terenie Gminy Sulęcin”.

Dzisiaj obie strony podpisały niniejszą umowę w obecności Zastępcy Burmistrza Sulęcina Iwony Walczak oraz Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Ryszarda Nowickiego.

Celem zadania jest popularyzowanie aktywnego i wartościowego sposobu spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez popularyzowanie piłki siatkowej w środowisku miejskim.

Swoim zasięgiem zadanie obejmie jak najliczniejszą grupę dzieci, młodzieży i osoby dorosłe poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z trenerami/animatorami sportu, obozów sportowych kierowanych do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich oraz udział w turniejach lub rozgrywkach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju.

Przedstawiciele STS Olimpia podpisali umowę Przedstawiciele STS Olimpia podpisali umowę
Przedstawiciele STS Olimpia podpisali umowę Przedstawiciele STS Olimpia podpisali umowę
Przedstawiciele STS Olimpia podpisali umowę Przedstawiciele STS Olimpia podpisali umowę
Przedstawiciele STS Olimpia podpisali umowę Przedstawiciele STS Olimpia podpisali umowę
Przedstawiciele STS Olimpia podpisali umowę Przedstawiciele STS Olimpia podpisali umowę
Przedstawiciele STS Olimpia podpisali umowę Przedstawiciele STS Olimpia podpisali umowę
Przedstawiciele STS Olimpia podpisali umowę Przedstawiciele STS Olimpia podpisali umowę

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.