PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookRodzice wybrali

DSC 072523 marca 2017 roku.

- Nowa reforma oświaty ustalona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej niesie na samorządy wiele nowych dokonań i zmian, z którymi musimy sobie poradzić. Jesteśmy zobowiązani im sprostać i przystosować do obecnej sytuacji w oświacie. Nie jest to łatwe zadanie, jednak uważam, że wspólnie z Państwem i dyrektorami szkół poradzimy sobie w tym przedsięwzięciu. Wiele uzgodnień mamy za sobą, pozostaje jedynie sprawić, aby organizacyjnie nowej reformy nie odczuli nasi uczniowie – powiedział między innymi Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart podczas dzisiejszego spotkania z gronem nauczycielskim i dyrekcją Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Burmistrza Iwona Walczak, Dyrektor Szkoły Sławomir Słonik oraz Zastępcy Dyrektora Monika Kołodnicka i Danuta Szczepaniak.

Po spotkaniu z gronem pedagogicznym koordynator nowej reformy szkolnej na terenie Gminy Sulęcin Zastępca Burmistrza Iwona Walczak oraz Dyrektor Szkoły Sławomir Słonik spotkali się z rodzicami uczniów klas III i VI. Spotkanie dotyczyło ustalenia w drodze losowania, które zostało przyjęte przez zebranych, które z wymienionych klas III i VI przejdą z dniem 1 września 2017 roku do nowo powołanej szkoły podstawowej /obecnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie/, a które klasy pozostaną w obecnej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków.

Losowania dokonali rodzice w obecności zebranych.

W tym celu przygotowano koperty z umieszczonymi wewnątrz kartami z literami klas III i VI. Biorąc pod uwagę, że w bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie jest w posiadaniu sześciu oddziałów klas szóstych, przygotowano sześć kopert z kartami A, B, C, D, E i F.

Wynik losowania był jawny i na jego podstawie zostało ustalone.

W Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie pozostaną w niezmienionym stanie osobowym następujące klasy szóste:

- klasa VI E, klasa VI D i klasa VI A.

Do nowopowstającej szkoły podstawowej w Sulęcinie /obecne gimnazjum/ przejdą ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie w niezmienionym stanie osobowym następujące klasy szóste:

- klasa VI B, klasa VI F i klasa VI C.

Identyczne losowanie przeprowadzono pomiędzy klasami trzecimi. W dniu losowania Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie jest w posiadaniu ośmiu oddziałów klas trzecich. W tym celu przygotowano osiem kopert z kartami A, B, C, D, E, F, G i H.

Wynik losowania był jawny i na jego podstawie zostało ustalone.

W Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie pozostaną w niezmienionym stanie osobowym następujące klasy trzecie:

- klasa III D, klasa III E, klasa III C i klasa III B.

Do nowo powstającej szkoły podstawowej w Sulęcinie /obecne gimnazjum/ przejdą ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie w niezmienionym stanie osobowym następujące klasy trzecie:

- klasa III A, klasa III F, klasa III G i klasa III H.

Na postawie przeprowadzonego losowania nikt z zebranych na sali rodziców nie wniósł sprzeciwu, co do jego wyniku. Na jego podstawie został sporządzony protokół, który pozostaje w dyspozycji szkoły i Urzędu Miejskiego w Sulęcinie. Z ramienia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sulęcinie obserwatorem spotkania był Przewodniczący Oddziału ZNP Zbigniew Dauksza.

Rodzice wybrali Rodzice wybrali
Rodzice wybrali Rodzice wybrali
Rodzice wybrali Rodzice wybrali
Rodzice wybrali Rodzice wybrali
Rodzice wybrali Rodzice wybrali
Rodzice wybrali Rodzice wybrali
Rodzice wybrali Rodzice wybrali
Rodzice wybrali Rodzice wybrali
Rodzice wybrali Rodzice wybrali
Rodzice wybrali Rodzice wybrali
Rodzice wybrali Rodzice wybrali
Rodzice wybrali Rodzice wybrali
Rodzice wybrali Rodzice wybrali
Rodzice wybrali Rodzice wybrali
Rodzice wybrali  
 

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.