PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookZaproszenie do składania ofert

Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i instalacją na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, umowa nr POIS.02.03.00-00-0183/16-00.

Oferty należy składać do dnia 21 lipca 2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i instalacją na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin”.

Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

Zapytanie_ofertowe.pdf

Zał._1.1._-_Karta_produktu_-_zestaw_komputerowy.pdf

Zał._1.2._-_Karta_produktu_-_zestaw_komputerowy_z_dwoma_monitorami.pdf

Zał._1.3._-_Karta_produktu_-_pakiet_aplikacji_biurowych.pdf

Zał._1_-_Formularz_ofertowy

Zał._2_-_Wzór_umowy.pdf

pdfprotokół_z_wyboru_ofert_-_komputery.pdf

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.