PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookXIX Polsko-Niemiecki Memoriał im. Stanisława Ożoga

DSC 3646Komunikat organizacyjny XIX Polsko-Niemieckiego Memoriału im. Stanisława Ożoga oraz III Mistrzostw Sulęcina w Biegu na 10 kilometrów pod Honorowym Patronatem Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta. Gość Honorowy XIX Memoriału Pani Krystyna Ożóg.

I. Organizator - Gmina Sulęcin

II. Współorganizator - Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Postomia" Sulęcin-Kołczyn.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie,

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Gorzowie Wlkp.

III. Termin i miejsce:

28 października 2017 r. (sobota); Sulęcin, start i meta Plac Czarnieckiego.

Bieg Memoriałowy na dystansie 10km ( 3 pętle) przeprowadzony będzie ulicami miasta – start godzina 11.00.

Biegi dzieci i młodzieży dla wszystkich kategorii wiekowych na dystansach od 200m do 600m–godzina 10.00.

IV. Cel zawodów.

Uczczenie pamięci Stanisława Ożoga Olimpijczyka z Rzymu 1960r. w biegu 10 km.

Promocja biegania, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Sulęcina.

Wyłonienie Mistrza Sulęcina w biegu na 10 km w kategorii K i M z pośród mieszkańców Gminy Sulęcin.

V. Uczestnictwo i zgłoszenia.

Rejestracja zgłoszeń oraz opłata startowa do Biegu na 10 km odbywa się do dnia 26.10.2017r, za pośrednictwem portalu internetowego http://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg-ozoga

Po upływie terminu, zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu zawodów 28.10.2017r. w godzinach 8:30-10:45.

Opłata startowa 25 zł.

Chipy i numery startowe będą do odbioru w biurze zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu karty zgłoszeniowej.

Klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie czasów brutto.

Pomiar czasu za pomocą chipów.

Elektroniczny zwrotny chip będzie mocowany na sznurówkach buta (oddawane na mecie po zakończeniu biegu). Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru startowego i chipu podczas zawodów będzie skutkowało dyskwalifikacją. Numer startowy jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi. Chip zwracamy po zakończeniu biegu.

W biegu prawo startu mają osoby pełnoletnie, które do dnia 28.10.2017 roku ukończą 18 lat i których stan zdrowia umożliwia udział w masowej imprezie biegowej. Do biegu mogą być dopuszczone osoby, które do dnia 28.10.2017r. ukończyły 16 lat po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców. Do Biegu na 10km ze względów organizacyjnych obowiązuje limit 160 zawodników.

VI. Harmonogram zawodów

8.30 – 10:45 – wydawanie pakietów w biurze zawodów

10.00-11.15 - biegi dzieci

przedszkolaki – 200 m

kl. I – 300 m

kl. II – 300 m

kl. III – 300 m

kl. IV – 300 m

kl. V – 600 m

kl. VI – 600 m

ki. VII - 600 m

kl. II, III gimnazjum – 600 m

W biegach młodzieżowych i dziecięcych nie obowiązuje zgłoszenie elektroniczne.

We wszystkich kategoriach wiekowych dziewczęta i chłopcy biegają osobno na podstawie karty startowej ( imię i nazwisko, rocznik, szkoła, dystans).

11.00 – start Biegu Memoriałowego na 10 km

11.45 – dekoracje biegów młodzieżowych

12.15 – dekoracje Biegu Memoriałowego

13.00 – zakończenie zawodów.

VII. Kategorie wiekowe

Mężczyźni - Kobiety

M16 - 16-19 lat, K 20 – 16- 29 lat

M 20 – do 29 lat, K 30 – do 39 lat

M 30 – 30 – 39 lat, K 40 – 40 lat i starsze

M 40 – 40 – 49 lat

M 50 – 50 – 59 lat

M 60 – 60 lat i starsi

VIII. Nagrody

Każdy uczestnik Biegu Memoriałowego otrzyma pamiątkowy medal.

Zwycięzcy open - puchar i nagroda rzeczowa.

Kategorie wiekowe - puchary i statuetki.

Mistrz Sulęcina - puchar, nagroda rzeczowa.

Biegi młodzieżowe miejsca I – III medale, upominki.

Nagrody do rozlosowania wśród wszystkich uczestników Memoriału.

IX Strefa finiszera

W strefie finiszera dostępne będą:

bufet po każdym okrążeniu,

napoje izotoniczne,

woda, ciepłe napoje,

ciepły posiłek,

przekąski energetyczne,

kawiarenka,

odnowa biologiczna.

X. Sprawy ogólne

Wszyscy zawodnicy, zobowiązują się do przestrzegania zasad fair play.

Każdy uczestnik bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością wszelkich możliwych konsekwencji.

Kierownik zawodów – Ireneusz Góra tel. 608 352 509; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Wiceprezes

MLUKS “Postomia” Sulęcin-Kołczyn

Ireneusz Góra

Projekt dofinansowany z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pro Europa Viadrina dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.