PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • esesja

 • zwierzeta

 • 2019MTBRadni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina

DSC 7222W sali kameralnej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury 11 czerwca odbyła się LIII sesja Rady Miejskiej VII kadencji.

Zgodnie z porządkiem obrad przyjętych przez 14 radnych uczestniczących w sesji, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Szczepański wprowadził pierwszy punkt sesji interpelacje i zapytania radnych, w których głos zabrała Radna Agnieszka Lipska i Anna Wyczachowska.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2017 przedstawiła Zastępca Burmistrza Iwona Walczak.

Kolejne punkty obrad dotyczyły: informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sulęcin za rok 2017, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok, dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu za 2017 rok, wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi, podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Sulęcinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulęcin za 2017 rok oraz podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina.

W obradach uczestniczyło 14 radnych stanowiących quorum podjęcia uchwały sesji Rady Miejskiej i poddanie pod głosowanie o udzielenie absolutorium.

Jednogłośnie czternastoma głosami radnych uczestniczących w obradach udzielono absolutorium Burmistrzowi Sulęcina Dariuszowi Ejchartowi.

Udzielone absolutorium, radni, zaproszeni goście i przedstawiciele jednostek administracyjnych, przyjęli na stojąco.

W czteroletniej kadencji obecnego burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta, w corocznym głosowaniu nad absolutorium nie stwierdzono głosów, za nie jego udzieleniem.

Udzielenie przez Radnych Rady Miejskiej pełnego absolutorium za 2017 rok oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego, którym jest burmistrz Sulęcina.

W trakcie sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Szczepański podziękował Dyrektorowi Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Jackowi Filipkowi, za dotychczasową organizację wielu imprez kulturalnych i ich przeprowadzenie z zmyślą o mieszkańcach Gminy Sulęcin.

Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina
Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina
Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina
Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina
Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina
Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina
Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina
Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina
Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina
Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina
Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina
Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina
Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina
Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina
Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina
Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina
Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium burmistrzowi Sulęcina  

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.