PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • esesja

 • zwierzetaNajwiększa inwestycja w Gminie Sulęcin

DSC 7354W dniu 01.10.2018 r. miała miejsce uroczysta chwila, która zapisze się w historii Sulęcina. Po wielu miesiącach starań i przygotowań, Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart podpisał umowę na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Sulęcinie z firmą SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa.

Będzie to największa inwestycja w historii całej gminy w zakresie gospodarki ściekowej. Koszt budowy samej oczyszczalni wynosi 23.784.676,05 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Umowa o dofinansowaniu: POIS.02.03.00-00-0183/16-00.

Zgodnie z kontraktem budowa rozpocznie się w przeciągu miesiąca i potrwa przez kolejne 24 miesiące. W ramach inwestycji powstanie oczyszczalnia ścieków o przepustowości 2615m3/dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków jest kluczowym etapem realizacji przedsięwzięcia pozwalającym na poprawne działanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sulęcin.

Największa inwestycja w Gminie Sulęcin Największa inwestycja w Gminie Sulęcin
Największa inwestycja w Gminie Sulęcin Największa inwestycja w Gminie Sulęcin
Największa inwestycja w Gminie Sulęcin Największa inwestycja w Gminie Sulęcin
Największa inwestycja w Gminie Sulęcin  

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.