PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebook

 • logo eSesjadok

 • logo eSesjanagraniaKonsultacje społeczne z radnymi

DSC 1541W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie 13 kwietnia odbyły się kolejne konsultacje społeczne w sprawie studium uwarunkowań i przyszłych kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęcin.

W spotkaniu wzięli udział radni Rady Miejskiej oraz Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart. Konsultacje prowadził Witold Andrzejczak.

Na przeprowadzenie pogłębionego procesu konsultacji społecznych studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gmina Sulęcin pozyskała grant w ramach projektu pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Konsultacje społeczne z radnymi Konsultacje społeczne z radnymi
Konsultacje społeczne z radnymi Konsultacje społeczne z radnymi
Konsultacje społeczne z radnymi Konsultacje społeczne z radnymi
Konsultacje społeczne z radnymi  

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.