PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Für die Einwohner > Fundusze i projekty >
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKPierwszy żłobek samorządowy w Gminie Sulęcin!

Nazwa projektu: Pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Sulęcin!
Wartość projektu: 811 468,75 zł, w tym dofinansowanie 689 748,43 zł

Celem głównym projektu jest upowszechnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 umożliwiające godzenie życia zawodowego z prywatnym 18 osobom poprzez utworzenie w Gminie żłobka samorządowego na 18 miejsc w terminie od 01.09.2019 do 31.12.2019 i zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania przez okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2020 do 31.12.2021 r. Cel główny projektu zrealizowany będzie poprzez działania: 1. Remont i adaptacja budynku na potrzeby powstania w nim miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wyposażenie nowo powstałej placówki.
2. Bieżące funkcjonowanie 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu przyczyni się do zwiększenia szans utrzymania pracy osobom, którym utrudnia to sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3, ponieważ kierowane jest w głównej mierze do osób pracujących, które to doznają największych trudności związanych z godzeniem życia zawodowego z życiem rodzinnym poprzez sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego SzOOP RPO Lubuskie 2020 dla działania 6.4, wspierając swoim działaniem kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, spowodowanej pełnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez utworzenie 18 miejsc żłobkowych w gminie Sulęcin.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Małego Przyrodnika.

Działanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

zlobek1

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.