PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Für die Einwohner > Fundusze i projekty >
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOK„Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Sulęcin”

Projekt „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Sulęcin" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.5. Usługi społeczne. Wartość projektu: 952 170 zł, w tym 95% dofinansowania w wys. 904 561,50 zł i 5% wkładu własnego tj. 47 608,50 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2021 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług społecznych, w tym w szczególności usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie 61 osób starszych z gminy Sulęcin. W zakresie wsparcia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami utworzono Dzienny Dom Pobytu dla 30 Seniorów, usługi asystenta osoby niepełnosprawnej dla 11 osób i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 20 osób w miejscu zamieszkania. Przewidywane efekty realizacji projektu to:
- integracja ze społeczeństwem osób starszych i z niepełnosprawnościami,
- wyrównywanie poziomu życia Seniorów i osób z niepełnosprawnościami,
- rehabilitacja społeczna,
- pobudzanie aktywności osób starszych i z niepełnosprawnościami,
- zmniejszenie liczby osób kierowanych do domów pomocy społecznej,
- organizacja dziennej, wysokiej jakości opieki dla osób wymagających wsparcia.

zlobek1

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.