PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Für die Einwohner > Kommunalwirtschaft und Umweltschutz >
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKKOMUNALNIK Spółka z o.o.

ul. Chrobrego 3
69-200 Sulęcin
tel.: 95 755 32 71, 95 755 90 75
fax: 95 755 01 58

NIP: 596-00-04-471
REGON: 210019066

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Prezes Zarządu – Andrzej Stasiak

„KOMUNALNIK” Spółka z o.o. z siedzibą w Sulęcinie jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy, działającą od dnia 1 kwietnia 1992 roku. Spółka została utworzona na czas nieokreślony, w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sulęcinie.

 Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 1.022.600 zł i dzieli się na 5.113 udziałów po 200,00 zł na każdy udział.

Podstawową działalnością Spółki jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja oraz obrót ciepłem prowadzona w oparciu o udzielone przez Prezesa URE koncesje. „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. eksploatuje 23 źródła ciepła, zlokalizowane w obiektach własnych lub dzierżawionych oraz 3,1 km niskoparametrowych sieci cieplnych. Źródła ciepła o łącznej zainstalowanej w nich mocy 13,4 MW opalane są węglem kamiennym, gazem ziemnym oraz olejem opałowym. Obszar działalności obejmuje miasto i gminę Sulęcin (Sulęcin, Wędrzyn, Trzemeszno), Ośno Lubuskie, Krzeszyce.

Średnioroczne zatrudnienie Spółki wynosi 21 osób.

Przedmiot działania:
- wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła,
- obrót paliwami,
- świadczenie usług instalatorskich,
- obrót materiałami instalacyjnymi,
- inne usługi.

 
powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.