PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Für die Einwohner > Sport >
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKOddział PTTK Ziemia Sulęcińska

logo pttk jpgPolskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział „Ziemia Sulęcińska” z siedzibą w Sulęcinie
adres:
os. Kopernika 7
69-200 Sulęcin
tel./fax: 95 755 23 09

Prezes Oddziału: Sławomir Słonik

Oddział reaktywowany został w 1996 r. i obecnie skupia około 70 członków w klubach i kołach. Terenem działania Oddziału PTTK "Ziemia Sulęcińska" jest gmina Sulęcin, powiat sulęciński i słubicki.
Wspaniałe walory turystyczne „Ziemi Sulęcińskiej” zachęciły władze miasta do zaangażowania się w rozwój turystyki, poprzez wytyczenie, a następnie wyznakowanie szlaków pieszych i rowerowych. Dzięki wyznakowaniu atrakcyjnych tras rowerowych, turystyka rowerowa znalazła w naszym oddziale stałe miejsce, przyciągając jednocześnie coraz większą ilość osób chcących propagować zdrowy styl życia.
Najprężniej działającym klubem jest Klub Turystyki Rowerowej „WIGOR”, którego prezesem jest Małgorzata Zagacka. Klub organizuje wycieczki i rajdy rowerowe, zarówno dla zrzeszonych członków PTTK , jak i wszystkich chętnych osób, chcących aktywnie spędzić wolny czas. Przy I LO w Sulęcinie działa Koło Turystyki Pieszej „TREP”, którego prezesem jest Zbigniew Szczepański.
Koła i kluby są współorganizatorami imprez turystyczno-rekreacyjnych, m.in. Międzynarodowego Zjazdu Cyklistów - cyklicznej imprezy międzynarodowej, organizowanej przy współudziale Urzędu Miejskiego w Sulęcinie i Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Celem tej imprezy jest popularyzacja walorów krajobrazowych Sulęcina i Ziemi Lubuskiej, turystyki rowerowej oraz integracja transgraniczna.
Oddział zajmuje się także działalnością wydawniczą promującą Ziemię Lubuską.

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.