PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Stadtverwaltung > Bürgeranliegen–wie und wo? >
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKWydział Finansowo-Budżetowy

Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w Banku PEKAO S.A.

Uwaga! Ze względu na zapewnienie bezpośredniej i szybkiej identyfikacji dokonywanych wpłat z tytułu podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzone zostały indywidualne numery rachunków bankowych.

W związku z powyższym, w przypadku otrzymania decyzji wymiarowej oraz pisemnej informacji dotyczącej indywidualnego rachunku bankowego za gospodarowanie odpadami, prosimy o dokonywanie wpłat z ww. tytułów na wskazane w ww. dokumentach numery kont.


1. Wpłaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych

 

- osoby fizyczne winny dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer podany jest w decyzji wymiarowej;
w pozostałych przypadkach oraz w przypadku przelewu płatności z zagranicy w walucie obcej wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195

 

- osoby prawne wpłat winny dokonywać na rachunek bankowy: 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195

 

Uiszczając podatek przelewem na rachunek ogólny należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. imię i nazwisko podatnika, nazwę podatku oraz okres (rok i rata).

 

2. Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer jest podany w pisemnej informacji przesłanej do każdego podatnika po złożeniu deklaracji;

 

W pozostałych przypadkach oraz w przypadku przelewu płatności z zagranicy w walucie obcej wpłat należy dokonywać na ogólny rachunek bankowy służący do obsługi płatności związanych z gospodarką odpadami: 35 1240 3624 1111 0000 3063 3182.

 

Uiszczając opłatę przelewem na rachunek ogólny należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. imię i nazwisko podatnika, nazwę nieruchomości, kod płatnika oraz okres (rok i rata).

 

3. Pozostałe wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195

 

Uiszczając opłatę przelewem na rachunek ogólny należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. imię i nazwisko osoby której dotyczy wpłata oraz czego dana płatność dotyczy.

 

Zwrot podatku akcyzowego:

pdfWzór wniosku akcyza 2019

Podatek leśny:

pdfDeklaracja DL1

pdfDeklaracja zał.1

pdfDeklaracja zał.2

pdfInformacja IL1

pdfInformacja zał.1

pdfInformacja zał. 2

pdfInformacja zał.3

Podatek od nieruchomości:

pdfDeklaracja DN-1

pdfDeklaracja zał.2

pdfDeklaracja zał.1

pdfInformacja zał.3

pdfInformacja zał.1

pdfInformacja IN-1

pdfInformacja zał.2

Podatek rolny

pdfDeklaracja DR1

pdfDeklaracja zał.1

pdfDeklaracja zał.2

pdfInformacja IR-1

pdfInformacja zał.1

pdfInformacja zał.2

pdfInformacja zał.3

Podatek od środków transportu

pdfDeklaracja DT1

pdfDeklaracja zał.1A

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.