PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > For the Inhabitants > Fundusze i projekty >
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookPozyskaj środki

-Gdzie i na co można pozyskać środki finansowe

Osoby fizyczne, instytucje publiczne, stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy mogą starać się o pozyskanie środków finansowych na swoją działalność zarówno z funduszy Unii Europejskiej, jak i ze środków krajowych oraz ze środków fundacji. W niniejszej rubryce będziemy Państwu przedstawiać informacje o aktualnych naborach projektów oraz wskazywać instytucje, w których można uzyskać więcej informacji na temat ogłaszanych konkursów.

Programy społeczne

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2017 w ramach programu Pajacyk. Od 15 marca do 30 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2017. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Podstawą uzyskania przez organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku.
Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu http://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia
Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/
W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.
Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania w roku szkolnym 2017 drogą telefoniczną lub mailową.
Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 1 czerwca 2017 roku.

---------------------------------------------

Już po raz 21. Fundacja NUTRICIA zaprasza polskie jednostki naukowe do udziału w konkursie na projekty badawcze w obszarze żywienia człowieka. Zgłaszane pomysły powinny realizować misję Fundacji, czyli ochronę, promocję i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2017 r
Fundacja NUTRICIA już od 1996 roku, corocznie ogłasza konkurs w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka. Przez cały okres swojej działalności Fundacja przyznała już 65 grantów w postaci środków finansowych na projekty badawcze, które przyczyniły się do powstania m.in. nowych wytycznych w zakresie żywienia kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci, zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.
Konkurs adresowany jest przede wszystkim do lekarzy zajmujących się żywieniem oraz specjalistów z zakresu żywienia człowieka, którzy dysponują doświadczeniem oraz zapleczem koniecznym do przeprowadzenia badań w obszarze żywienia człowieka. Wsparcie w postaci środków finansowych trafi do jednostek badawczych, które przedstawią projekty badań oryginalne i istotne z punktu widzenia wiedzy o żywieniu człowieka. Tak jak w roku ubiegłym, w tegorocznej edycji konkursu szczególne szanse na docenienie mogą mieć prace dedykowane badaniom nad otyłością. Każde zgłoszenie zostanie poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej przez Radę Naukową i Zarząd Fundacji NUTRICIA. Wnioski będą oceniane pod kątem m.in.: celu badań, aktualności i oryginalności hipotez, zasadności doboru metod badawczych oraz sposobu selekcji materiału badawczego.
Fundacja NUTRICIA oferuje 3 rodzaje grantów:
• grant badawczy, przeznaczony dla doświadczonych badaczy – na maksymalnie 2 lata;
• grant promotorski, skierowany dla osób, które starają się o tytuł doktora – na maksymalnie 3 lata;
• grant stypendialny dedykowany badaczom z najmniejszym stażem, który służy do zdobycia niezbędnej wiedzy i doświadczenia, by podjąć badania naukowe w przyszłości.
W tym roku zostały wprowadzone zmiany dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie. Wnioski konkursowe w tej edycji konkursu można zgłaszać elektronicznie, przesyłając je na specjalnie do tego stworzony adres mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Dodatkowo zostały wprowadzone zmiany w regulaminie, które mają na celu ujednolicenie wniosków i sprawniejszą ich ocenę.
Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie mogą składać wnioski do 30 kwietnia 2017 roku. Więcej informacji o konkursie oraz nowy regulamin znaleźć można na stronie internetowej: www.fundacjanutricia.pl.

---------------------------------------

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje pozarządowe (NGO) oraz osoby fizyczne z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie pn. „Inicjatywy społeczne". Ideą i głównym celem konkursu jest zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne społeczności.
Organizujesz warsztaty dla dzieci? Twoja organizacja pomaga seniorom? Promujesz sport i zdrowie? Wspierasz działania na rzecz historii, kultury i patriotyzmu? Organizujesz inne ciekawe i wartościowe inicjatywy? Zapraszamy do zgłoszenia się do konkursu.
Inicjatywy zakwalifikowane do konkursu zostaną opublikowane na stronie www.program-pit.org.pl. Każdy z uczestników otrzyma swoją podstronę ze zdjęciami oraz opisem realizowanych działań. Najlepsze inicjatywy zostaną wyłonione w plebiscycie internetowym, który potrwa do 30 kwietnia 2017.
W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe (NGO) oraz osoby fizyczne z całej Polski. Pula nagród przeznaczona dla zwycięzców to aż 3 tyś zł. Szczegółowe informacje oraz warunki udziału znajdują się w regulaminie konkursu zamieszczonym na stronie internetowej www.program-pit.org.pl w zakładce konkurs.
Wszelkich informacji udziela Maciej Miklas, tel. 537 033 097, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

---------------------------------------------------

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2017 w ramach programu Pajacyk. Od 15 marca do 30 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2017. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Więcej na stronie: http://www.pajacyk.pl/nabor/

--------------------------------------------------------

Konkurs „Adamed dla Seniora" ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla podmiotów, które aktywnie działają na rzecz osób starszych lub tych, których celem statutowym jest prowadzenie działań na rzecz seniorów. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie na stronie adamed.com.pl/adamed-dla-seniora.

Aby wziąć udział w konkursie „Adamed dla Seniorów" wystarczy zgłosić projekt realizowanej lub planowanej inicjatywny, poprzez: pocztę tradycyjną, elektroniczną lub formularz dostępny na stronie adamed.com.pl/adamed-dla-seniora

Pomysły przyjmowane są od 23 stycznia do 23 czerwca 2017 roku.

-------------------------------------------------------

Programy edukacyjne

Lokalne organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie programów stypendialnych skierowanych do studentów. Zgłoszenia można nadsyłać do 28 kwietnia 2017 r.
„Agrafka Agory" to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Główne cele Programu to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.
O dofinansowanie lokalnych konkursów stypendialnych skierowanych do studentów mogą się ubiegać lokalne organizacje pozarządowe, które zgodnie ze swoim statutem mogą prowadzić programy stypendialne. Preferowane są organizacje mające siedzibę na terenie wsi i miast do około 100 tys. mieszkańców. Minimalna dotacja, jaką można otrzymać w ramach Programu „Agrafka Agory" wynosi 6840,00 zł, a maksymalna - 13680,00 zł.
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu „Agrafka Agory", do pobrania na stronie www.filantropia.org.pl
Zgłoszenia można nadsyłać do 28 kwietnia 2017 r. na adres: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.
Oraz wersję elektroniczną na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu: 22 622 01 22 wew.16.
Dokumenty aplikacyjne można pobrać ze strony: www.filantropia.org.pl

---------------------------------------------

Łącznie 700 tys. zł czeka w konkursie grantowym organizowanym przez Cedrob S.A. na podmioty realizujące działania przynoszące korzyści społeczne. Mogą one zgłaszać swoje pomysły do 21 kwietnia 2017 r.

Celem konkursu organizowanego przez Cedrob S.A. jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Może ona obejmować zarówno projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe, sportowe, jak i inicjatywy społeczne. Dofinansowanie na realizację wyłonionych projektów przyznane zostanie w formie grantów opiewających na łączną kwotę 700 tys. zł.

Cedrob do udziału w konkursie zaprasza m.in. organizacje, instytucje i stowarzyszenia (dokładne informacje na temat podmiotów, które mogą wziąć udział w konkursie znajdują się w regulaminie). Wnioskodawcy mogą zgłaszać projekty w czterech kategoriach:

Nauka i rozwój,
Edukacja i sport,
Kultura,
Inicjatywa społeczna.

W każdej z nich przewidziano granty w wysokości: 30 tys. zł – 2 granty, 20 tys. zł – 3 granty, 10 tys. zł – 3 granty, 5 tys. zł – 5 grantów.

Wnioski o dofinansowanie projektów można zgłaszać do 21 kwietnia br. Laureatów wyłoni jury konkursowe w maju.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na: www.wspieramyrozwoj.cedrob.com.pl

Cedrob S.A. to największy w Polsce producent mięsa drobiowego. Posiada 25-letnie doświadczenie w branży, które jest gwarancją bezpiecznej i wysokiej jakości produkcji. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firma zapewnia dziś pracę tysiącom ludzi. W biznesie hołduje zasadzie odpowiedzialnego biznesu, opartego na uczciwych warunkach transakcji. Od początku istnienia Cedrob angażuje się w działania poprawiające jakość życia lokalnej społeczności, zwłaszcza osób najmłodszych.

------------------------------------------

Fundacja mBanku po raz czwarty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie programie mPotęga wnioskodawcy mogą ubiegać się o granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. Jest o co walczyć. Nabór wniosków trwa do 10 maja br.
mPotęga to największy program prowadzony przez Fundację mBanku. Ma on za zadanie popularyzować matematykę wśród dzieci i młodzieży i pokazać im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia. Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy i rutynę w nauczaniu matematyki oraz zachęcali swoich uczniów do nieszablonowego myślenia i odkrywania fascynującego świata matematyki. Ma to pomóc w promowaniu pozytywnego wizerunku całej dziedziny a w konsekwencji zachęci młodych ludzi do rozwijania swoich kompetencji w zakresie nauk ścisłych.
Programem grantowym obejmujemy dzieci uczące się co najmniej w 4. klasie szkoły podstawowej oraz w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Wniosek mogą złożyć: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, biblioteki oraz grupy nieformalne z całej Polski. Propozycje powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki.
Nabór wniosków w czwartej edycji trwa do 10 maja br. Więcej informacji oraz formularze wnioskowe dostępne są na stronie: www.mPotega.pl

-----------------------------------------------------

Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera inicjatywy w czterech obszarach – kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Wszystkie instytucje, które ubiegają się o przyznanie darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź muszą poprawnie wypełnić wniosek zawierający szczegółowe dane o przeprowadzanym projekcie. Szczegółowe zasady udzielania darowizn dla instytucji i obowiązki obdarowanej instytucji są dostępne tutaj:
Złożenie wniosku o darowiznę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Nie gwarantuje też, że kwota przyznania darowizny będzie równa oczekiwanej przez instytucję wnioskującą.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji: http://fundacjakghm.pl/strona-glowna

-------------------------------------------------------

Fundacja mBanku po raz czwarty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie programie mPotęga wnioskodawcy mogą ubiegać się o granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. Jest o co walczyć. Tylko w ubiegłorocznej edycji programu przyznano dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł.
mPotęga to największy program prowadzony przez Fundację mBanku. Ma on za zadanie popularyzować matematykę wśród dzieci i młodzieży i pokazać im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia.
Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy i rutynę w nauczaniu matematyki oraz zachęcali swoich uczniów do nieszablonowego myślenia i odkrywania fascynującego świata matematyki. Ma to pomóc w promowaniu pozytywnego wizerunku całej dziedziny a w konsekwencji zachęci młodych ludzi do rozwijania swoich kompetencji w zakresie nauk ścisłych.

Nabór wniosków w czwartej edycji trwa do 10 maja br.
Więcej na stronie: https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/strona-glowna/

--------------------------------------------------------

NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. W szczególności celami działalności edukacyjnej są:
• upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
• zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
• kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
• upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
• przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
• popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
• promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.
Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.
O dofinansowanie ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego:
• osoby prawne,
• inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.
O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.
Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:
• dzieci i młodzież,
• nauczyciele i kadra naukowa,
• osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
o osoby niepełnosprawne,
o osoby w wieku 55+,
o bezrobotni,
• młodzież wchodząca na rynek pracy.
Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP.
Więcej szczegółów: https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp

----------------------------------------------------

Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego

Programy z zakresu sportu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 r. zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży. Wnioski można składać do 30 czerwca 2017 r.
Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:
1. preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze kosztów;
2. harmonogram planowanych działań;
3. preliminarz kosztów pośrednich;
4. program dotyczący planowanych zadań wraz z rocznym planem organizacji szkolenia dla poszczególnych form szkolenia;
5. kryteria powoływania zawodników na Uniwersjadę Zimową i Letnią / Zimowy i Letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy opracowane przez wnioskodawcę, o którym mowa w dziale II decyzji nr 2 MSiT z 12.01.2017 r., zaopiniowane przez Zespół Sportu Młodzieżowego;
6. statut Wnioskodawcy;
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2017-rok/1942,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-w-.html

---------------------------------------------

Rozpoczęła się 3. edycja programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie", będącego wspólną inicjatywą Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Telewizji Polsat, firmy Procter&Gamble oraz agencji Grey Group. Celem programu jest udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży uprawiającej sporty wyczynowe, jak również wspieranie aktywności sportowej dzieci chorych i niepełnosprawnych. Ambasadorami tegorocznej edycji zostali Robert Korzeniowski, Konrad Bukowiecki oraz Marzena Zięba i Grzegorz Pluta, a wnioski o granty przyznawane w jej ramach można składać od 3 do 30 kwietnia 2017 roku.
Program „Polskie Nadzieje Olimpijskie" już od 3 lat sukcesywnie wspiera finansowo organizacje i zrzeszenia sportowe, szkoły sportowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty zajmujące się organizacją zajęć sportowych zarówno dla dzieci i młodzieży zdrowej, jak i chorej i niepełnosprawnej.
Dyspozycja środków pieniężnych pozyskanych od sponsorów i przyznawanych w ramach Polskich Nadziei Olimpijskich odbywa się poprzez Polską Fundację Olimpijską i Fundację Polsat, będącą odpowiedzialną za II filar programu dedykowany dzieciom i młodzieży chorej i niepełnosprawnej. W ramach poprzednich edycji programu wręczono granty 34 ośrodkom sportowym dedykowanym zdrowym dzieciom i młodzieży oraz 10 grantów dla dzieci i młodzieży chorej i niepełnosprawnej. Łączna kwota przyznana w czasie wszystkich edycji PNO to blisko 3 miliony złotych.

----------------------------------powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.