PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > For the Inhabitants > Fundusze i projekty >
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookZapytania ofertowe

Sulęcin, dnia 24 maja 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przebudowy chodnika w ul. Dikusa-Ekkela w Sulęcinie.
Oferty nalezy składać do dnia 30 maja 2017 r. do godz. 13.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Wykonanie przebudowy chodnika w ul. Dikusa-Ekkela (odcinek "B") w Sulęcinie".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfZAPYTANIE OFERTOWE

pdfProjekt techniczny-Załącznik nr 1.

pdfFormularz Ofertowy - Załącznik nr 2

pdfKosztorys Ofertowy - Załącznik nr 3

pdfOświadczenie - Załącznik nr 4

pdfPlan Sytuacyjny Chodnika

-------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 16 maja 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przebudowy drogi gminnej w kierunku cmentarza w Trzemesznie Lubuskim.
Oferty należy składać do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wykonanie przebudowy drogi gminnej w kierunku cmentarza w Trzemesznie Lubuskim".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfFormularz ofertowy - załącznik nr 2

pdfKosztorys ofertowy - załącznik nr 3

pdfOświadczenie wykonawcy-załącznik nr 4

pdfProjekt techniczny - załącznik nr1

pdfZAPYTANIE OFERTOWE

------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 10 maja 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przebudowy drogi gminnej w kierunku cmentarza w Trzemesznie Lubuskim.
Oferty należy składać do dnia 15 maja 2017 r. do godz. 12.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wykonanie przebudowy drogi gminnej w kierunku cmentarza w Trzemesznie Lubuskim".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfZapytanie ofertowe.pdf

pdfProjekt techniczny - załącznik nr 1

pdfFormularz ofertowy - załącznik nr 2

pdfKosztorys ofertowy - załącznik nr 3

pdfOświadczenie wykonawcy - załącznik nr 4

pdfNotatka z zapytania ofertowego

-----------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 31 stycznia 2017 r.

Zaproszenie do składania prac konkursowych
Gmina Sulęcin zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konkursie, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie – etap II” na działkach o numerach 297/3, 297/5, 296/1, 297/4, 284, w Sulęcinie, obręb 48. Konkurs organizowany jest w ramach projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Prace konkursowe należy składać do dnia 28 lutego 2017r.
-------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 23 listopada 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych kwartałów zabudowy w otoczeniu centrum miasta Sulęcin", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na Opracowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla projektu pn.„Rewitalizacja i zagospodarowanie wnetrz urbanistycznych kwartałów zabudowy w otoczeniu centrum miasta Sulęcin" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Ofertę należy złożyć w terminie do 30 listopada 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie.pdf

docoferta.doc

docwzór_umowy.doc

pdfprotokół z wyboru

-------------------------------------------------------

Sulęcin, 22 listopada 2016r.

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego" podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 005635F ul. Ogrodowa w miejscowości Trzemeszno Lubuskie". Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym oraz oświadczeniem znajdują się poniżej.

pdfZapytanie_ofertowe.pdf

docZałącznik_nr_1_Oferta.doc

docZałącznik_nr_2_Oświadczenie.doc

pdfProtokół_z_wyboru_wykonawcy_na_pełnienie_funkcji_inspektora_nadzoru.pdf

----------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 6 października 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Uzbrojenie podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na Opracowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla projektu pn. „Uzbrojenie podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych Poddziałania 1.3.1 „Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT".
Ofertę należy złożyć w terminie do 13 października 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie_ofertowe.pdf

docoferta.doc

docwzór_umowy.doc

pdfprotokół z wyboru

-------------------------------------------

Sulęcin, dnia 4 października 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie – etap II", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na Opracowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla projektu pn.„Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie – etap II" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Ofertę należy złożyć w terminie do 11 października 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie.pdf

docoferta.doc

docwzór_umowy_1.doc

pdfprotokół z wyboru

------------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 9 września 2016r.


Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sulęcinie położonego na dz. 297/3, 296/1, 297/4, 297/5, 284 w 48 obrębie Sulęcina", który będzie służył do opisania przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sulęcinie" planowanym do realizacji jako II etap rewitalizacji parku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - projekty realizowane poza formułą ZIT.
Ofertę należy złożyć w terminie do 20 września 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

UWAGA!!!!!! Koncepcja stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania jest dostępna pod linkiem https://www.dropbox.com/sh/h4ws42w4c90tpbd/AAD38H_hzeQ_zw_pmMR1XEZ4a?dl=0

pdfZapytanie_ofertowe.pdf

docFormularz__Ofertowy.doc

pdfProtokół_z_wyboru_wykonawcy.pdf

--------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 2 września 2016 r.
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sulęcin do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 12 września 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie_ofertowe.pdf

doczałącznik_nr_1.doc

doczałącznik_nr_2.doc

doczałącznik_nr_3.doc

docwzór_umowy.doc

pdfprotokół_z_wyboru.pdf

---------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 30 czerwca 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert
W związku z realizacją projektu pn. "Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i pozostałej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla projektu „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz bieżące wsparcie podczas trwania procesu przetargowego
Ofertę należy złożyć w terminie do 7 lipca 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie_ofertowe.pdf

docoferta.doc

pdfprotokol_z_wyboru.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 15 czerwca 2016 r.


Zaproszenie do składania ofert
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na
Opracowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla projektu pn. „Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom.
Ofertę należy złożyć w terminie do 22 czerwca 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie_ofertowe.pdf

docformularz_ofertowy.doc

pdfumowa.pdf

pdfprotokół_z_wyboru.pdf

---------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 9 maja 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem rewitalizacji obiektów na Winnej Górze, Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z częścią kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokonanie wszelkich uzgodnień, złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę. Zamówienie obejmuje ponadto warunki i zasady pełnienia nadzoru autorskiego. Dokumentacja dotyczy projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 16 maja 2016 r.


Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

doczałącznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

pdfzapytanie_ofertowe.pdf

pdfzałącznik_nr_2_mapa.pdf

pdfprojekt_umowy.pdf

Poniżej protokół z wyboru oferty.

pdfprotokół_z_wyboru.pdf

-----------------------------------------------

Sulęcin, dnia 15 marca 2016 r.


Zaproszenie do składania ofert


W związku z rozpoczęciem prac nad projektem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrów Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na przygotowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla ww. zadania.
Studium wykonalności dotyczy projektu planowanego do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT i winno być przygotowane zgodnie z Instrukcją do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wparcie z EFRR w ramach Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 22 marca 2016 r.


Szczegóły zapytania wraz z formularzem oferty znajdują się poniżej.

pdfZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf

pdfwzor_umowy.pdf

Poniżej protokół z wyboru oferenta:

pdfprotokół_z_wyboru.pdf

------------------------------------------


powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.