PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Municipal Office > How to do the job? >
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebook

 • logo eSesjadok

 • logo eSesjanagraniaWydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

pdfNadanie numeru porząd. budynku - informacja

pdfWniosek_o_ustalenie_nr_porządkowego.pdf

docWniosek_o_ustalenie_nr_porządkowego.doc

pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

docWniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospod. rolnego do kanc. notarialnej

docWniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospod. rolnego do kanc. notarialnej

pdfWniosek o dzierżawę w drodze bezprzetargowej

docWniosek o dzierżawę w drodze bezprzetargowej

pdfWniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

pdfPrzekształcenie prawa użytkow. wiecz. w prawo własności - informacja

pdfSprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych - informacja

pdfWniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego-wynajmowanego

docxWniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego - wynajmowanego

pdfDokonanie podziału nieruchomości - informacja

pdfWniosek o wydanie decyzji podziałowej nieruchomości

docxWniosek o wydanie decyzji podziałowej nieruchomości

pdfWniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

pdfWarunki zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji -informacja

pdfZalacznik graficzny do wniosku określającego planowany sposób zagosp. terenu

docZałącznik graficzny do wniosku określającego planowany sposób zagosp. terenu

pdfWydawanie wypisu lub wyrysu dot. działki - informacja

pdfWniosek o wydanie wypisu/ wyrysu dot. działki

docWniosek o wydanie wypisu/wyrysu dot. działki

pdfDzierżawa gruntu w drodze bezprzet. - informacja

pdfLokalizacja inwestycji celu publicznego - informacja

pdfOddanie nieruchomości w trwały zarząd - informacja

pdfZaświadczenie o posiadaniu gosp. rolnego - informacja

pdfSprzedaż gruntu bezprzetarg. - informacja

pdfWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

pdfWniosek o dzierżawę gruntu w przetargu - informacja

pdfWniosek o oddanie nieruchom. w trwały zarząd

docxWniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd

pdfWniosek o sprzedaż gruntu  w trybie bezprzetargowym

docxWniosek o sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym

pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku

docWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku

pdfWydzierżawienie gruntu gminnego w drodze przetargu - informacja

 

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.