PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKBrzeźno

brzezno

Brzeźno jest to niewielka wieś sołecka, położona około 3,5 km na południowy zachód od Sulęcina. Pierwsza historyczna wzmianka o wsi pochodzi z 1286 roku, kiedy to Askańczycy podarowali zakonowi templariuszy 5 wiosek wraz z Sulęcinem.

Wg Niessena miejsce to zasiedlone zostało w połowie XIII wieku przez kolonistów z okolicy. W końcu pierwszej połowy XIV wieku wieś na krótko wróciła w ręce władców, a około 1350 roku przeszła w posiadanie joannitów. W 1810 roku – po likwidacji zakonu – wieś weszła w skład domeny w Łagowie. Pierwsza wzmianka o kościele w Brzeźnie pochodzi z 1405 roku. Świątynia należała wówczas do miasta i płaciła biskupstwu 2 talenty rocznie. Patronami kościoła byli joannici, a od XIX wieku państwo pruskie. W okresie międzywojennym, w archiwum parafialnym w Długoszynie znajdowały się księgi parafialne, prowadzone od 1763 roku i rachunki kościelne. Istniejąca obecnie we wsi świątynia jest trzecią z kolei. O pierwszej, średniowiecznej brak informacji w kontekście jej konstrukcji, rodzaju budulca, formy architektonicznej i wyposażenia. Drugi z kolei kościół, wzmiankowany w księgach i matrykule z 1694 roku, był budowlą drewnianą. Informacja ta odnosi się do stanu z 1663 roku. Obecny kościół został wzniesiony w latach 1773 – 1774. Wieża i przedsionek południowy pochodzą z tego samego okresu. Ze starszej świątyni pochodzi cenne wyposażenie, w tym ołtarz ambonowy, drewniana chrzcielnica, malowidła płycin balustrady empory i ruchomalia. W 1918 roku zarekwirowano dzwon o średnicy 85 cm i przetopiono go na potrzeby armii. W 1939 roku sprowadzono natomiast dzwon o średnicy 66 cm z pobliskiego Trześniówka. W czasie II wojny światowej obiekt nie ucierpiał. Jego uroczyste poświęcenie nastąpiło w październiku 1945 roku. Początkowo świątynia ta pozostawała w granicach parafii p.w. św. Henryka w Sulęcinie, a od 1978 roku znajduje się w parafii p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Długoszynie. W latach 70-tych przeprowadzono większy remont, w trakcie którego wykonano nowe posadzki, naprawiono stropy, wydzielono salkę katechetyczną na emporze i przeprowadzono konserwację ołtarza. W latach 80-tych wykonano nowe tynki elewacyjne.

W listopadzie 2011 roku w sołectwie Brzeźno wybudowana została drewniana wiata, wyposażona w instalację elektryczną oraz małą infrastrukturę: stoły, ławki i grill. Przy wiacie wybudowano również utwardzony polbrukiem plac. Inwestycja pn. „Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Rychlik, Tursk, Brzeźno” była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Sołtys wsi – Anna Sroka

tel.: kom. 723-965-455

Rada Sołecka:
1. Maciej Twardowski
2. Teresa Ogonowska
3. Andrzej Osowski

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder