PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKMiechów

miechowMiechów jest to średniej wielkości wieś sołecka, położona około 7 km na północ od Sulęcina, przy drodze do Gorzowa Wielkopolskiego. Miechów jest wsią o metryce średniowiecznej. Pierwsze informacje o wsi pochodzą z XIV wieku. Początkowo osada ta była związana ze Słońskiem, dzieląc jego losy.

Przypuszczalnie pomiędzy rokiem 1427, a 1460 część wsi przekazana została joannitom. Własność joannitów ze Słońska w Miechowie trwała do czasów konfiskaty dóbr zakonu w XIX wieku. Prawdopodobnie już w średniowieczu w Miechowie istniał kościół. Świadczyć o tym mogą dane o uposażeniu plebana. Najwcześniej znaną świątynią miechowską był (wg księgi Słońskiej) drewniany kościółek, wybudowany w 1665 roku. Obiekt ten został odnowiony w 1738 roku po zniszczeniach wywołanych uderzeniem pioruna. W 1782 roku świątynia ta, będąca wówczas filią parafii protestanckiej w Żubrowie, nie miała duchownego. Księgi parafialne prowadzone były od 1778 roku. Patronem świątyni było wówczas państwo pruskie. W latach 1862 – 64 wzniesiono nowy kościół w stylu neogotyckim. Po II wojnie światowej obiekt poświęcony został jako świątynia katolicka w lutym 1946 roku. Początkowo był to kościół p.w. Matki Boskiej z Lourdes, a następnie p.w. św. Jana Chrzciciela. Wkrótce potem odbudowano zniszczony hełm wieży (pierwotnie miał on formę strzelistą). Nie udało się natomiast zrekonstruować – wrzuconych do stawu i przestrzelonych przez Rosjan – organów. W miejsce zniszczonego w trakcie działań wojennych krucyfiksu zwieszono inny, przywieziony przez przesiedleńców z Krosna. Figurę Chrystusa do niego wyrzeźbił po 1945 roku Dominik Andruszewski. Wyposażenie kościoła – zniszczone częściowo w czasie wojny – uzupełniono elementami przywiezionymi przez mieszkańców Miechowa ze Smykowiec, położonych w okolicach Tarnopola. Na początku lat 50-tych zmieniono częściowo organizację wnętrza świątyni.

W Miechowie zlokalizowana jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. We wrześniu 2009 roku zakończono prace budowlane związane z realizacją zadania „Rozbudowa Budynku OSP w Miechowie”. 24 października 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie i oddanie do użytku rozbudowanej remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowie. W ramach inwestycji wykonana została rozbudowa istniejącej remizy OSP o garaż na samochód strażacki oraz adaptacja istniejących pomieszczeń na świetlicę wiejską wraz z zapleczem kuchennym. Obiekt wyposażony jest w ogrzewanie gazowe. Gmina na ten cel przeznaczyła 400 000 PLN.
Prezes – dh Robert Czerniak
Naczelnik – dh Paweł Kaczmarek

Sołtys wsi – Małgorzata Sienkiewicz

tel.: 502-662-423

Rada Sołecka:
1. Anna Kubiszyn

2. Maria Pałaniuk

3. Barbara Barłoga

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder