PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKTrzebów

trzebowTrzebów jest to stosunkowo duża wieś sołecka, położona około 10 km na północny zachód od Sulęcina, przy drodze z Sulęcina do Lemierzyc lub Krzeszyc. Pierwsza historyczna wzmianka o Trzebowie pochodzi z 1354 roku, kiedy to wieś należała do rodziny von Uchtenhagen.

W 1466 roku osada wzmiankowana była wśród posiadłości zakonu joannitów. Z tego roku pochodzi umowa kupna pomiędzy braćmi Friedrichem i Albrechtem Nauendorfami, a joannitami. Nauendorfowie zrzekli się wsi ostatecznie dopiero w 1482 roku i od tego czasu, aż do 1810 roku Trzebów należał do zakonnej komturii ze Słońska.
Pierwsza świątynia w Trzebowie wzniesiona została prawdopodobnie na przełomie XIV i XV wieku. Ten wybudowany z kamienia i cegły ceramicznej kościół założony był na planie prostokąta. Jego narożniki wzmocnione były zestopniowanymi przyporami, a w trzech ścianach (poza zachodnią) umieszczone były po trzy pełnołukowe otwory okienne. Korpus budowli przykrywał stromy dach. Nowy kościół (wg Kubacha) wzniesiono w 1867 roku przy wykorzystaniu materiału budowlanego z obiektu starszego. Analiza stanu istniejącego kościoła trzebowskiego skłania jednak do wniosku, że pierwotna świątynia została w wieku XIX poddana daleko idącej przebudowie lub rewaloryzacji. Prace te doprowadziły do wymiany znacznej części materiału budowlanego. Zachowane zostały natomiast: forma rozplanowania i charakter architektury. Znaczna część wschodniej ściany szczytowej zachowała się w pierwotnej formie. Jeszcze w okresie międzywojennym w archiwum parafialnym w Drogominie złożone były księgi kościelne i rachunki, prowadzone prawdopodobnie odpowiednio od 1726 i 1719 roku. W XIX i pierwszej połowie XX wieku protestancki kościół w Trzebowie pozostawał pod patronatem państwa. Po II wojnie światowej kościół przejęty został przez katolików i poświęcony w październiku 1945 roku p.w. św. Piotra i Pawła. Jako świątynia filialna obiekt ten włączony został w strukturę parafii rzymsko – katolickiej p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Długoszynie. Bezpośrednio po wojnie do opisywanego kościoła przewieziono ołtarz, pochodzący ze świątyni w Długoszynie.

W Trzebowie zlokalizowana jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W dniu 29 listopada 2008 roku w Trzebowie odbyły się uroczystości związane z oddaniem do użytku zmodernizowanej i rozbudowanej remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebowie.
Rozbudowa remizy o dwa garaże na wozy strażackie, adaptacja starego garażu na część socjalną wraz z kompleksową modernizacją istniejącej części socjalnej i zakupem wyposażenia to inicjatywa Gminy Sulęcin, która na ten cel przeznaczyła 450 000PLN.
Prezes – dh Stanisław Chabza
Naczelnik – Marcin Goworek

Sołtys wsi – Stanisław Chabza

tel.: 785-110-313

Rada Sołecka:
1. Edward Polechajło

2. Urszula Uruska

3. Agnieszka Polechajło

4. Małgorzata Kula

5. Mieczysław Durnoga

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder