PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKŻubrów

zubrowŻubrów to średniej wielkości wieś sołecka, położona ok. 4 km na północ od Sulęcina. Pierwsza historyczna wzmianka o Żubrowie pochodzi z 1461 roku. Wydaje się jednak, że metryka wsi sięga co najmniej XIII wieku. W 1477 roku Żubrów wspomniany został jako posiadłość lenna, podlegająca rodowi von Waldow.

Dokumenty z lat 1515, 1538 i 1565 potwierdzały tę własność. W 1685 roku Hans Sigismund von Waldow z linii z Glisna zastawił Żubrów na 30 lat wdowie po urzędniku łagowskim Lukanusie. W 1698 roku miejscowość odkupił Balthasar Friedrich von Waldow, który nakazał budowę dworu we wsi. Żubrów stał się siedzibą rezydencjonalną rodu. Ruiny barokowego pałacu – siedziby dawnych właścicieli majątku zachowały się do dnia dzisiejszego. W XVIII wieku dość często zmieniali się właściciele Żubrowa. Do 1724 roku wieś pozostawała w rękach rodziny von Waldow. W 1731 roku Żubrów zakupiła rodzina von Schmettau. W następnych latach jej właścicielem był mieszczanin Leese. Kolejny właściciel wsi nie jest znany. W 1841 roku majątek w Żubrowie zakupił mjr Wilhelm von Rosentiel. W latach 50-tych w skład dóbr żubrowskich wchodził również folwark Suchcin oraz cegielnie i młyn wodny. Istnienie kościoła w Żubrowie potwierdzają już pośrednio pierwsze wzmianki o wsi z lat 60-tych XV wieku, kiedy to mowa jest o uposażeniu proboszcza. Brak jednak informacji o konstrukcji, formie architektonicznej i posadowieniu tej świątyni. W 1700 roku Balhasar Friedrich von Waldow zlecił wybudowanie nowego kościoła, w miejscu rozpadającej się starszej świątyni. W 1723 roku – przy współudziale finansowym rodziny von Schonning – ukończono wyposażenie kościoła. W I. połowie XIX wieku we wnętrzu świątyni umieszczono prospekt organowy, dekorowany drewnianymi, uniesionymi zasłonami. W 1890 roku zniszczony został dzwon z 1622 roku, przeniesiony ze starszego kościoła. W czasie działań I wojny światowej zaginęła część wyposażenia kościoła. W latach 1923 i 1933 obiekt przeszedł remont. W okresie międzywojennym protestancki kościół żubrowski miał status parafii. Podlegały mu filie w Stawnicy i Miechowie. W archiwum parafialnym przechowywano księgi kościelne, prowadzone od 1778 roku. Wokół świątyni umiejscowiony był cmentarz. W latach 50-tych XX wieku wywieziono do Ostrowa ołtarz i ławki. Poświęcenie kościoła św. Michała Archanioła nastąpiło w październiku 1966 roku (wg mieszkańców wsi) lub w październiku 1957 roku (wg Schematyzmu). Gruntowny remont kościoła przeprowadzono w kilku etapach w latach 1972 – 1986.

We wsi działa Stowarzyszenie pod nazwą "Razem Żubrów".

Sołtys wsi – Krystian Bielecki

tel.: 605-443-920

Rada Sołecka:
1. Katarzyna Kurasik

2. Wiesław Jeliński

3. Leokadia Narwańska

4. Marcin Rosłanowski

5. Barbara Wolniewicz

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder