PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKUstalono budżet obywatelski na 2018 rok

DSC 0519W tracie 43 sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 23 października w sali wystaw Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Zastępca Burmistrza Iwona Walczak przedłożyła radnym Rady Miejskiej w Sulęcinie wyniki wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Do budżetu obywatelskiego na 2018 rok wpłynęło 16 wniosków. Zakwalifikowanych zostało pięć, które uzyskało największą ilość podpisów złożonych tylko przez mieszkańców Miasta i Gminy Sulęcin.

Uprawnionych do składania podpisów pod wnioskami wraz z projektami było 12.532 mieszkańców miasta i gminy Sulęcin.

Pod wszystkimi z szesnastu złożonych wniosków podpisy złożyło 4.219 mieszkańców. Unieważniono 445 podpisów. W sumie złożono 3.774 ważnych podpisów.

Poniżej podane są wszystkie wnioski wraz z ilością ważnych podpisów pod projektami:

I - wykonanie dokumentacji technicznej obiektu sportowo-rekreacyjnego – pływalni krytej w Sulęcinie – 836 ważnych podpisów pod projektem - wnioskodawca Sławomir Słonik,

II – monitoring, oświetlenie, siłownia i plac zabaw – II etap odbudowy kąpieliska na Winnej Górze w Sulęcinie – 648 ważnych podpisów pod projektem - wnioskodawca Jan Zaborowski,

III – remont świetlicy wiejskiej w Grochowie – 511 ważnych podpisów pod projektem - wnioskodawcy Jerzy Koza i Tomasz Terech,

IV – modernizacja parkingów na osiedlu mieszkaniowym w Żubrowie i budowa chodników w miejscowości Żubrów – 501 ważnych podpisów pod projektem - Krystian Bielecki,

V – obwodnica Wędrzyna – remont drogi gminnej oraz budowa nowych miejsc parkingowych – 364 ważne podpisy pod projektem - wnioskodawcy Anna Wyczachowska i Patryk Lewicki.

Do budżetu nie zakwalifikowały się następujące projekty:

VI - dokończenie budowy chodnika przy ul. D. Ekkela w Sulęcinie – 315 ważnych podpisów pod projektem - wnioskodawca Jan Szymczyszyn,

VII – zakup busa z doposażeniem na potrzeby Sulęcińskiego Ośrodka Kultury w Sulęcinie – 163 ważne podpisy pod projektem - wnioskodawca Katarzyna Gardziejewska,

VIII – remont dróg gminnych przy ul. M. Konopnickiej i ul. B. Prusa w Sulęcinie – 148 ważnych podpisów pod projektem - wnioskodawcy Szymon Świerc i Patryk Lewicki,

IX – przebudowa chodnika asfaltowego przy ul. Wojska Polskiego w Sulęcinie – 83 ważne podpisy pod projektem - wnioskodawca Barbara Mrugalska,

X – budowa drogi asfaltowej do cmentarza w Wielowsi – 80 ważnych podpisów pod projektem - wnioskodawca Sylwester Gryz,

XI – remont drogi w kierunku ul. Lawendowej, ul. Polnej i ul. Makowej w Ostrowie – 56 ważnych podpisów pod projektem - wnioskodawca Antoni Blicharz,

XII – utwardzenie nawierzchni boiska i ogrodzenie jego terenu w Tursku – 33 ważne podpisy pod projektem - wnioskodawca Stanisław Gurgacz,

XIII – budowa świetlicy wiejskiej w Małuszowie – 13 ważnych podpisów pod projektem - wnioskodawca Krzysztof Łysenko,

XIV – wymiana nawierzchni asfaltowej ulic znajdujących się na terenie Osiedla Słonecznego w Sulęcinie – 15 ważnych podpisów pod projektem - wnioskodawca Agata Hryniewiecka-Cichoń,

XV – zielone podwórko przy ul. Kościuszki 29 i Pl. Czarnieckiego 16 w Sulęcinie – 2 ważne podpisy pod projektem - wnioskodawca Agnieszka Lipska,

XVI – budowa placu zabaw między szkołą podstawową a blokiem Os. Kopernika 3 w Sulęcinie – 1 ważny podpis pod projektem - wnioskodawca Zbigniew Dauksza,

Symboliczne certyfikaty wręczył wnioskodawcom Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.

Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok
Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok
Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok
Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok
Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok
Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok
Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok
Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok
Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok
Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok
Ustalono budżet obywatelski na 2018 rok  

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder