PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Dla Mieszkańców > Fundusze i projekty >
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKPierwszy żłobek samorządowy w Gminie Sulęcin!

Nazwa projektu: Pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Sulęcin!
Wartość projektu: 811 468,75 zł, w tym dofinansowanie 689 748,43 zł

Celem głównym projektu jest upowszechnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 umożliwiające godzenie życia zawodowego z prywatnym 18 osobom poprzez utworzenie w Gminie żłobka samorządowego na 18 miejsc w terminie od 01.09.2019 do 31.12.2019 i zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania przez okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2020 do 31.12.2021 r. Cel główny projektu zrealizowany będzie poprzez działania: 1. Remont i adaptacja budynku na potrzeby powstania w nim miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wyposażenie nowo powstałej placówki.
2. Bieżące funkcjonowanie 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu przyczyni się do zwiększenia szans utrzymania pracy osobom, którym utrudnia to sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3, ponieważ kierowane jest w głównej mierze do osób pracujących, które to doznają największych trudności związanych z godzeniem życia zawodowego z życiem rodzinnym poprzez sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego SzOOP RPO Lubuskie 2020 dla działania 6.4, wspierając swoim działaniem kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, spowodowanej pełnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez utworzenie 18 miejsc żłobkowych w gminie Sulęcin.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Małego Przyrodnika.

Działanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

zlobek1

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder