PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Dla Mieszkańców > Fundusze i projekty >
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOK„Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Sulęcin”

Projekt „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Sulęcin" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.5. Usługi społeczne. Wartość projektu: 952 170 zł, w tym 95% dofinansowania w wys. 904 561,50 zł i 5% wkładu własnego tj. 47 608,50 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2021 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług społecznych, w tym w szczególności usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie 61 osób starszych z gminy Sulęcin. W zakresie wsparcia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami utworzono Dzienny Dom Pobytu dla 30 Seniorów, usługi asystenta osoby niepełnosprawnej dla 11 osób i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 20 osób w miejscu zamieszkania. Przewidywane efekty realizacji projektu to:
- integracja ze społeczeństwem osób starszych i z niepełnosprawnościami,
- wyrównywanie poziomu życia Seniorów i osób z niepełnosprawnościami,
- rehabilitacja społeczna,
- pobudzanie aktywności osób starszych i z niepełnosprawnościami,
- zmniejszenie liczby osób kierowanych do domów pomocy społecznej,
- organizacja dziennej, wysokiej jakości opieki dla osób wymagających wsparcia.

zlobek1

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder