PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKKOMUNALNIK Spółka z o.o.

ul. Chrobrego 3
69-200 Sulęcin
tel.: 95 755 32 71, 95 755 90 75
fax: 95 755 01 58

NIP: 596-00-04-471
REGON: 210019066

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Prezes Zarządu – Andrzej Stasiak

„KOMUNALNIK” Spółka z o.o. z siedzibą w Sulęcinie jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy, działającą od dnia 1 kwietnia 1992 roku. Spółka została utworzona na czas nieokreślony, w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sulęcinie.

 Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 1.022.600 zł i dzieli się na 5.113 udziałów po 200,00 zł na każdy udział.

Podstawową działalnością Spółki jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja oraz obrót ciepłem prowadzona w oparciu o udzielone przez Prezesa URE koncesje. „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. eksploatuje 23 źródła ciepła, zlokalizowane w obiektach własnych lub dzierżawionych oraz 3,1 km niskoparametrowych sieci cieplnych. Źródła ciepła o łącznej zainstalowanej w nich mocy 13,4 MW opalane są węglem kamiennym, gazem ziemnym oraz olejem opałowym. Obszar działalności obejmuje miasto i gminę Sulęcin (Sulęcin, Wędrzyn, Trzemeszno), Ośno Lubuskie, Krzeszyce.

Średnioroczne zatrudnienie Spółki wynosi 21 osób.

Przedmiot działania:
- wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła,
- obrót paliwami,
- świadczenie usług instalatorskich,
- obrót materiałami instalacyjnymi,
- inne usługi.

 
powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder