PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Gmina Sulęcin >
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOK


Charakterystyka Gminy
Gmina Sulęcin

01 jest prężnie rozwijającym się gospodarczo i turystycznie ośrodkiem Ziemi Lubuskiej. Przepiękne krajobrazowo okolice Sulęcina należą do najbardziej urozmaiconych terenów regionu. 65.2% powierzchni gminy to tereny leśne, z ciekawymi przyrodniczo i turystycznie obiektami: Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym „Uroczysko Lubniewsko”, Łagowsko-Sulęcińskim Parkiem Krajobrazowym z Rezerwatem Leśnym „Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie”, Przełomami rzeki Postomii oraz użytkami ekologicznymi i pomnikami przyrody.

Okoliczne wzgórza morenowe dochodzące do 227 m n. p. m., czyste powietrze, dzika zwierzyna, grzyby, jagody w sosnowych, bukowych i mieszanych lasach, malownicze, bogate w ryby jeziora Pojezierza Lubuskiego tworzą przepiękne miejsce dla turystów zwane „Sulęcińską Szwajcarią”. Atrakcyjność tych okolic pozwala na rozwój turystyki. Sieć dróg rowerowych i szlaków turystycznych w mieście i gminie należy do najatrakcyjniejszych w Polsce. Przez gminę Sulęcin przebiega również międzynarodowy szlak rowerowy R1 i międzynarodowy szlak pieszy E11. Tak dobre przygotowanie infrastruktury turystycznej przeznaczonej dla rowerzystów sprawiło, iż Sulęcin przez wielu bywa nazywany „Rowerową Stolicą Ziemi Lubuskiej”.

 
Największe miasto

Największym miastem gminy oraz siedzibą władz powiatowych i gminnych jest Sulęcin. Od 1 stycznia 1999 roku jest on stolicą Powiatu Sulęcińskiego, w skład którego wchodzą gminy: Sulęcin, Słońsk, Lubniewice, Krzeszyce i Torzym. Tradycje powiatowe Sulęcina sięgają 1810 roku.

02Z małymi przerwami, siedziba powiatu była tu zlokalizowana aż do 1975 roku. Od XIX wieku aż do II wojny światowej powiat obejmował 81 ówczesnych gmin i 341 miejscowości. Gmina Sulęcin graniczy z ośmioma gminami w obrębie województwa lubuskiego, w których siedzibami władz gminnych są: Bledzew, Krzeszyce Lubniewice, Lubrza, Łagów Lubuski, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie i Torzym. Zgodnie z nowym podziałem administracyjnym kraju gmina Sulęcin wchodzi w skład województwa lubuskiego (poprzednio należała do województwa gorzowskiego).

Miasto i gmina Sulęcin z uwagi na swoje położenie, istniejącą infrastrukturę oraz bliskość granicy z Niemcami, stwarza dobre warunki dla funkcjonowania przemysłu, rolnictwa, przetwórstwa rolnego, handlu oraz turystyki i rekreacji. Sulęcin dysponuje dobrze rozwiniętą siecią komunikacyjną, siecią wodociągową, kanalizacyjną i gazową oraz atrakcyjnymi terenami budowlanymi i inwestycyjnymi. Stwarza to dobre warunki do inwestowania, a także dla rozwoju już istniejących firm. Od 2002 roku Sulęcin posiada dostęp do szybko rozwijających się sieci gazowych. Gmina ma również wiele osiągnięć z zakresu ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury gospodarczej i turystycznej. W Sulęcinie i Wędrzynie wybudowano nowoczesne oczyszczalnie ścieków, a w Długoszynie Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych.

W 1993 roku Sulęcin przystąpił do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu. Od 1993 roku gmina Sulęcin jest aktywnym członkiem niemiecko - polskiego Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA. Gmina jest także członkiem Celowego Związku Gmin CZG-12, a w 2012 r. wspólnie z gminami: Lubniewice, Lubrza i Łagów weszła w skład porozumienia turystycznego „Lubuskie Perły”. Miasto prowadzi ożywione kontakty z partnerskimi miastami Beeskow, Friedland i Kamen oraz z Powiatem Odra - Sprewa po stronie niemieckiej. Oprócz trzech miast partnerskich z Niemiec, Sulęcin posiada również partnera w Polsce. Miastem tym jest leżący w Wielkopolsce Nowy Tomyśl.

W mieście zlokalizowanych jest kilkanaście zakładów produkcyjnych oraz podmiotów usługowych, administracja gminna i powiatowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Biuro Notarialne, Rejon Energetyczny, Nadleśnictwo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Urząd Pocztowy i wiele innych instytucji państwowych i samorządowych.

Sulęcin prowadzi otwartą politykę gospodarczo – promocyjną, zapewnia dogodne możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przekonało się już o tym wielu przedsiębiorców, w tym również zagranicznych. Miasto jest otwarte na wszelkie inicjatywy inwestycyjne na terenie gminy.

Warto więc z Ziemią Sulęcińską związać swoje plany gospodarcze i turystyczne. Zapraszamy do Sulęcina!

 
Ludność

Miasto i gmina Sulęcin, według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku liczy 16 242 mieszkańców, w tym Sulęcin 10 355. Powierzchnia i granice gminy Sulęcin pozostają niezmienione od roku 1975, kiedy to dokonano podziału administracyjnego Polski. W skład gminy wchodzi miasto Sulęcin, 14 sołectw (wsi sołeckich) i miejscowość Wędrzyn.

 
System drogowy

Powierzchnia gminy (319,73 km2, Sulęcin 8,5 km2) jest nieregularnie rozciągnięta w kierunku wschód – zachód i przecięta linią kolejową Rzepin-Międzyrzecz oraz siecią dróg lokalnych i regionalnych, tworzących dogodne warunki komunikacyjne.

Read more...
 
Rzeźba terenu

Urzeźbienie powierzchni terenu jest typowe dla Pojezierza Lubuskiego. Obszar gminy jest pofałdowany z występującymi licznie pagórkami i obniżeniami terenu. Leżące wokół Sulęcina tereny stanowią najwyżej wyniesioną, centralną część makroregionu – Pojezierza Lubuskiego. Wysokości poszczególnych części terenu wahają się w granicach 120 – 227 m n. p. m. Najwyższe pagórki występują w południowej i wschodniej części gminy: Trzemeska Góra – 201 m n. p. m., Góra Bukowiec – 227 m n. p. m.

Read more...
 


powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder