PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Gmina Sulęcin > Charakterystyka gminy >
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKRzeźba terenu

Rzeźba terenu

Urzeźbienie powierzchni terenu jest typowe dla Pojezierza Lubuskiego. Obszar gminy jest pofałdowany z występującymi licznie pagórkami i obniżeniami terenu. Leżące wokół Sulęcina tereny stanowią najwyżej wyniesioną, centralną część makroregionu – Pojezierza Lubuskiego. Wysokości poszczególnych części terenu wahają się w granicach 120 – 227 m n. p. m. Najwyższe pagórki występują w południowej i wschodniej części gminy: Trzemeska Góra – 201 m n. p. m., Góra Bukowiec – 227 m n. p. m.

 

Przez obszar gminy przepływają dwie ważniejsze rzeki: Postomia i Jeziorna. Doliny obu rzek przecinają pas wysoczyznowy prostopadle do osi tworząc silne wcięcia w materiał morenowy.

Użytkowanie gruntów

Struktura użytkowania gruntów gminy Sulęcin jest następująca: użytki rolne 27,1 % w tym: grunty orne 88,7%, łąki 6,5%, pastwiska 5,3%, sady 0,1%; lasy 54,3%; inne grunty 18,6%. Trwałe użytki zielone stanowią około 12 % użytków rolnych. Występują one przeważnie wzdłuż rzek i zajmują prawie całą dolinną część gminy. Ponad połowę (55%) powierzchni gminy zajmują lasy, wśród których przeważają bory sosnowe. We wschodniej części gminy występują lasy mieszane i lasy bukowe, a nad rzekami rozwinięte są lasy olchowe.

Część gruntów leśnych objęta jest ochroną jako wodo- i glebochronne. Około 25% powierzchni gminy zajmuje poligon wojskowy, położony w południowej części gminy. Obszar poligonu jest w znacznej części zalesiony; występuje na nim większość (13) jezior.

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder