PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Inwestuj w Sulęcinie >
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKInfrastruktura w Gminie Sulęcin

siec wodna

1. Sieć wodna:

- długość sieci w gminie – 123,9 km
- długość przyłączy - 24,2 km
- ilość przyłączy - 1481 szt.
- ilość podłączonych mieszkań - 4323 szt.
- ilość ujęć wodnych do celów komunalnych, miasto – 5 szt., gmina 14 szt.
- ilość ujęć wody do celów przemysłowych – 17 szt.
- pobór wody dla celów komunalnych ogółem – 494600 m3/rok
- pobór wody dla celów komunalnych przez gospodarstwa indywidualne – 384600 m3/rok

siec kanalizacyjna

2. Sieć kanalizacyjna:

- długość sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie - 15,8 km
- długość sieci kanalizacji sanitarnej - 64,9 km
- długość przyłączy do budynków - 10,2 km
- ilość przyłączy do budynków - 533 szt.

Na terenie gminy znajduje się jedna gminna oczyszczalnia ścieków w Sulęcinie – mechaniczno-biologiczno-chemiczna o przepustowości średniej – 1860m3/dobę i maksymalnej – 3420 m3/dobę, oraz oczyszczalnia w Wędrzynie – mechaniczno-biologiczna o przepustowości maksymalnej 170m3/dobę.

siec drogowa

3. Sieć drogowa:

Sulęcin położony jest w odległości 15 km od zjazdu z autostrady A2 znajdującego się w miejscowości Torzym (dojazd drogą wojewódzką nr 138).
W gminie znajduje się sieć dróg wojewódzkich – 43,08 km, w której skład wchodzą drogi nr 137, 138, 136 oraz sieć dróg powiatowych – 75,5 km i sieć dróg gminnych 156,5 km .

siec gazowa

4. Sieć gazowa:

Z zachodu na wschód przez miejscowości Długoszyn, Sulęcin, Żubrów i Wędrzyn przebiega rurociąg gazowy wysokiego ciśnienia ze stacją redukcyjną I0 w Sulęcinie, skąd gaz jest rozprowadzany po terenie gminy siecią średniego ciśnienia, która biegnie wzdłuż dróg, na południe drogą przez Ostrów, Tursk, Małuszów i dalej na teren gminy Torzym, na wschód do miejscowości Wędrzyn, na zachód do miejscowości Długoszyn. Siecią tą Spółka EWE energia Sp. z o.o. zaopatruje w gaz odbiorców z terenu gminy Sulęcin. W 2005 roku przeprowadzono sieć średniego ciśnienia gazu przez miejscowości: Trzebów, Drogomin, Żubrów i Miechów.

siec-telefoniczna

5. Sieć telefoniczna:

W obszarze gminy istnieją centrale telefonii przewodowej w Sulęcinie, Trzemesznie i Miechowie. Dynamicznie rozwija się także system telefonii komórkowej. Przez teren gminy wzdłuż istniejących dróg, przebiegają korytarze teletechniczne kanalizacji międzymiastowej.
W 2002 roku powstał kolejny węzeł komunikacyjny w Wędrzynie, który przejął abonentów centrali wojskowej. Obecnie całkowita długość trasowa kabli magistralnych i rozdzielczych wynosi ok. 120 km. Kolejnym etapem w zwiększeniu dostępności usług było wprowadzenie dostępu radiowego na bazie istniejących masztów PTK Centertel. Dzięki Technologii NMT, która wdrażana jest od 2002 roku dostęp do podstawowej usługi telefonicznej uzyskali mieszkańcy prawie wszystkich wsi gminy.
Na terenie gminy znajduje się sieć anten sieci komórkowej: 5 szt. w Sulęcinie i 4 szt. w gminie (Drogomin, Trzemeszno, Grochowo)

siec elektryczna

6. Sieć elektryczna:

Na obszarze gminy istnieje ok. 156 km linii NN, ok. 150 km linii SN i ok. 15 km linii WN. Przez obszar gminy przebiega linia napowietrzna 110 kV zasilająca dwustronnie punkty zasilania elektroenergetycznego (GPZ), zlokalizowanego w Sulęcinie oraz linia 220 kV, przebiegająca w wschodniej części gminy, w rejonie miejscowości Zarzyń. Sieć średniego napięcia na terenie gminy ukształtowana jest w postaci ciągów magistralnych z odgałęzieniami do poszczególnych miejscowości.

 

 
 
 
powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder