PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Inwestuj w Sulęcinie > Oferty inwestycyjne >
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKOFERTA NR 1 - Sulęcińska Strefa Przemysłowa w Długoszynie

nazwa

Sulęcińska Strefa Przemysłowa

w Długoszynie

opis

Przedmiotem oferty inwestycyjnej są nieruchomości należące do CZG-12 oraz gminy Sulęcin - położone w Długoszynie, przy drodze wojewódzkiej (nr 137) Słubice - Trzciel - Sulęcin (Rys.1)

lokalizacja

miasto

Miejscowość: Długoszyn   (5 km od Sulęcina)

gmina

Sulęcin

województwo

Lubuskie

powierzchnia nieruchomości

maks. dostępna powierzchnia [ha]

74,82 ha

możliwość powiększenia terenu

Nie

orientacyjna cena

50,00 PLN/m2 -ostateczna cena po wycenie przed sprzedażą

informacje dotyczące nieruchomości

właściciel

26,2 ha Gmina Sulęcin

48,62 Celowy Związek Gmin -CZG12

forma zbycia gruntu

Sprzedaż, długoletnia dzierżawa

aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Jest

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

P1 do P7- tereny o funkcjach związanych z procesami unieszkodliwiania nieczystości stałych, przetwórstwa i drobnej wytwórczości oraz składowo-magazynowych

R1do R5- tereny drobnej wytwórczości, rzemiosła usługowego, przetwórstwa i drobnej wytwórczości oraz składowo-magazynowych

NU- teren zakładu utylizacji odpadów

K, od KD1 do KD3- tereny istniejących dróg oraz tereny planowanych dróg dojazdowych

pasy zieleni izolacyjnej

opis terenu

obecne użytkowanie

Na pow.13,32 ha (zakład utylizacji) tereny przemysłowe, tereny w części uprawiane, pozostałe w ugorach

klasyfikacja gruntów

13,32 ha tereny przemysłowe, pozostałe klasy IV, V po zainwestowaniu zmiana klasyfikacji zgodnie z planem zagospodarowania

różnica poziomów

5 -10 m

poziom wód gruntowych

Brak danych

istniejące budynki

Na terenie 13,32 ha budynki zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

przeszkody (pod- lub naziemne)

stanowisko archeologiczne w części P5

inne informacje

uzbrojenie terenu

woda

Jest (śr.160 mm,110 mm –przy terenie)

kanalizacja

Jest (śr. 200 mm -kolektor połączony z oczyszczalnią w Sulęcinie)

gaz

Jest (GZ50, sieć śr. ciśnienia 250mmm)-pobór do uzgodnienia z MOW

elektryczność

Jest (3000 kW) do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym

łącza telekomunikacyjne

Jest. Bezpośrednio przy terenie

ograniczenia budowlane

maksymalny procent dopuszczalnej zabudowy

Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania

ograniczenia wysokości budynków

Wysokość zabudowy do 15 m od istniejącego poziomu terenu, licząc do najwyższego elementu budynku

strefa buforowa

Zieleń izolacyjna dla terenów P1 i P7, R4 nie mniejszy niż 10 m szerokości i 5 m wysokości – zgodnie z zapisem planu

inne ograniczenia

Odpowiednie zapisy planu zagospodarowania

komunikacja

droga dojazdowa (rodzaj nawierzchni i szerokość)

Droga wojewódzka nr 137 (droga asfaltowa, 12 m)

odległość od autostrady / drogi krajowej

12 km od drogi krajowej nr 22

15 km od drogi międzynarodowej Nr 2 oraz autostrady A2

kolej

Istnieje linia kolejowa z możliwością wybudowania bocznicy kolejowej, zgodnie z zapisami planu

odległość od lotniska

Poznań – 150 km

Szczecin – 150 km

Berlin – 120 km

Babimost – 80 km

dodatkowe informacje

Teren posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, do terenu doprowadzone są główne media: woda, gaz, energia elektryczna, kanalizacja.

Gmina Sulęcin jest przychylna na wprowadzanie na tym terenie wszelkich inwestycji. W czerwcu 2015 Rada Miejska w Sulęcinie podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Sulęcin.

W Sulęcinie(10 tys. mieszkańców) istnieje Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych z możliwością kształcenia kadry technicznej wg potrzeb.

W bezpośredniej bliskości istnieje ZUOK – zatrudniający ok. 100 osób. W Sulęcinie (5 km od Strefy) istnieją inne zakłady przemysłowe: Gumoplast-Zakład Przemysłu Chemicznego, Molex-Polska- Zakład Produkcji Wiązek Kablowych, Zakład Odlewniczy, Maszoński-Logistic, Firma JAN,

Instytucje gminne i powiatowe, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa.

W Sulęcinie jest Szpital Powiatowy i dwa NZOZ, pięć aptek.

Sulęcin posiada wiele terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Region Sulęcina i Gminy jest atrakcyjny pod względem wypoczynkowo-turystycznym.

 oferta 1 mapa1 oferta 1 mapa2 oferta 1 zdjecie
 
 
 
 
 
 
 
powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder