PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Urząd Miejski > Jak załatwić sprawę >
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKWydział Finansowo-Budżetowy

Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w Banku PEKAO S.A.

Uwaga! Ze względu na zapewnienie bezpośredniej i szybkiej identyfikacji dokonywanych wpłat z tytułu podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzone zostały indywidualne numery rachunków bankowych.

W związku z powyższym, w przypadku otrzymania decyzji wymiarowej oraz pisemnej informacji dotyczącej indywidualnego rachunku bankowego za gospodarowanie odpadami, prosimy o dokonywanie wpłat z ww. tytułów na wskazane w ww. dokumentach numery kont.


1. Wpłaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych

 

- osoby fizyczne winny dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer podany jest w decyzji wymiarowej;
w pozostałych przypadkach oraz w przypadku przelewu płatności z zagranicy w walucie obcej wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195

 

- osoby prawne wpłat winny dokonywać na rachunek bankowy: 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195

 

Uiszczając podatek przelewem na rachunek ogólny należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. imię i nazwisko podatnika, nazwę podatku oraz okres (rok i rata).

 

2. Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer jest podany w pisemnej informacji przesłanej do każdego podatnika po złożeniu deklaracji;

 

W pozostałych przypadkach oraz w przypadku przelewu płatności z zagranicy w walucie obcej wpłat należy dokonywać na ogólny rachunek bankowy służący do obsługi płatności związanych z gospodarką odpadami: 35 1240 3624 1111 0000 3063 3182.

 

Uiszczając opłatę przelewem na rachunek ogólny należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. imię i nazwisko podatnika, nazwę nieruchomości, kod płatnika oraz okres (rok i rata).

 

3. Pozostałe wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195

 

Uiszczając opłatę przelewem na rachunek ogólny należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. imię i nazwisko osoby której dotyczy wpłata oraz czego dana płatność dotyczy.

 

Zwrot podatku akcyzowego:

pdfWzór wniosku akcyza 2019

Podatek leśny:

pdfDeklaracja DL1

pdfDeklaracja zał.1

pdfDeklaracja zał.2

pdfInformacja IL1

pdfInformacja zał.1

pdfInformacja zał. 2

pdfInformacja zał.3

Podatek od nieruchomości:

pdfDeklaracja DN-1

pdfDeklaracja zał.2

pdfDeklaracja zał.1

pdfInformacja zał.3

pdfInformacja zał.1

pdfInformacja IN-1

pdfInformacja zał.2

Podatek rolny

pdfDeklaracja DR1

pdfDeklaracja zał.1

pdfDeklaracja zał.2

pdfInformacja IR-1

pdfInformacja zał.1

pdfInformacja zał.2

pdfInformacja zał.3

Podatek od środków transportu

pdfDeklaracja DT1

pdfDeklaracja zał.1A

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder