PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Wypoczywaj w Sulęcinie > Atrakcje przyrodnicze >
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKStorczykowa łąka

Storczykowa łąka

laka storyczykowaStorczyk (Orchis – łac.) to rodzaj byliny należący do rodziny storczykowatych. Gatunkiem typowym jest storczyk kukawka. Korzenie rośliny to dwie jajowate lub kuliste, niepodzielne, podziemne bulwy. Na łodydze rośliny znajduje się tylko jeden osadzony pochwiasto liść, pozostałe skupione są u nasady w różyczkę. Kwiaty zebrane w kształtny, gęsty kłos osadzony na szczycie łodygi. Kwiaty rozmieszczone w kątach błoniastych i zasychających przysadek krótszych od zalążni. Warżka kwiatu skierowana jest w dół, opatrzona ostrogą. Niektóre gatunki tego rodzaju wykształciły kwiaty o specyficznych kształtach lub zapachach przyciągających owady.

Rodzina roślin storczykowatych obejmuje ponad 20 tysięcy gatunków bylin. Jest jedną z najbogatszych w gatunki rodzin roślin wyższych. W Polsce w stanie dzikim, występuje około 50 gatunków z 24 rodzajów i wszystkie podlegają ochronie gatunkowej. Rośliny z rodziny storczykowatych o efektownych i oryginalnych kwiatach są potocznie nazywane orchideami.
Łąka storczykowa znajduje się na terenie Łagowsko – Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego, w okolicy miejscowości Wielowieś, na zboczu morenowym w otoczeniu strumienia. Rzeźba terenu na przedłużeniu rynny jeziornej nachylona. W dnie strumień rzeźbi niewielką nieckę. Roślinność na tym terenie rozwija się strefowo, od dna niecki strumienia do krawędzi morenowego zbocza. Szuwar turzycowy (Magnocaricion), rozwija się w najbliższym sąsiedztwie strumienia, głównie turzyca błotna (Carex acutiformis). W niewielkim oddaleniu od strumienia łąka wilgotna (Calthion), zwana kaczeńcową, która jest związana z glebami bagiennymi torfowisk niskich. Występuje tu spora różnorodność gatunków roślin, m.in.: nasięźrzał pospolity (Ophioglossum valgatum), listera jajowata (Listera ovata), kuklik zwisły (Geum rivale), ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum). Nieco wyżej znajduje się płat z tojeścią pospolitą (Lysimachia vulgaris) oraz kukułką plamistą (Dactylorhiza maculata) i kukułką szerokolistną (Dactylorhiza majalis) – gatunki roślin należące do rodziny storczykowatych. W najwyższej części łąki rozwija się łąka świeża (Arrhenatherion elatioris), na zboczu i krawędzi niecki. Istnieje tu duża różnorodność gatunków, m.in.: jastrun (Leucanthemum vulgare), dzwonek rozpierzchły (Campanula patula) oraz kozibród łąkowy (Tragopogon pratensis). Zwierzęta, które występują na tym terenie to m.in.: polujący bocian czarny.

 

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder